Humanitarna aukcija: Artplakata i Beli Zagreb Grad za Udrugu Rina koja je s ulice spasila preko 2500 životinja

Humanitarna aukcija: Artplakata i Beli Zagreb Grad za Udrugu Rina koja je s ulice spasila preko 2500 životinja

Marko Babić je grafički dizajner, vječiti optimist, filantrop i kreativac koji stoji iza brenda ArtPlakata, koji smo nedavno predstavili na portalu.

Na Markovu inicijativu organizirana je humanitarna aukcija kojom će se sva prikupljena sredstva od prodaje plakata donirati direktno Udruzi za zaštitu i promicanje prava životinja RINA, nevladinoj, nestranačkoj, neprofitnoj i dobrotvornoj Udruzi građana za zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih i izgubljenih životinja. 

Udruga ulaže napor i u prevenciju problema napuštenih pasa i mačaka osmišljavajući još kvalitetnije programe koji za cilj imaju smanjiti populaciju napuštenih životinja na humani i primjeren način.

Udruga RINA je posebno usmjerena na teško udomljive pse i mačke kao što su životinje sa posebnim potrebama, invalidne, starije životne dobi, slijepe i slabovidne koje unatoč svome invaliditetu mogu imati lijep i ispunjen život. 

Udruga je do sad s ceste spasila preko 2500 životinja

Udruga isto tako preuzima na skrb teško ranjene i ozljeđene životinje za koje je najčešće potrebna operacija, fizikalna terapija, duži opoavak.

Trenutno je u osposobljavanju (osnivaju) prvog hrvatskog utočišta za životinje koje su teško udomljive zbog bolesti ili hendikepa u kojem će te životinje moći proživjeti ostatak svog života uz posebnu skrb i njegu. Za njih je osposobljen kat od 120 kvadrata. Također, osposobljene su i prostorije za oporavak pasa i mačaka nakon operacije, za vrijeme liječenja, nakon sterilizacije/kastracije.

Udruga je osnovana u svibnju 2008., a registrirana u listopadu 2008. godine. Do sad je s ulice maknula preko 2500 životinja.

Kroz višegodišnji volonterski angažman, edukacijom i senzibilizacijom građana, poticanjem volonterizma, uspjeli smo napraviti velike pomake na polju zbrinjavanja napuštenih životinja i podizanju razine svijesti o tom problemu u našoj zajednici. 

Rad Udruge Rina temelji se na volontiranju

Udruga RINA nema niti jednu zaposlenu osobu već se čitav rad temelji isključivo na volontiranju, a ono je omogućeno svima. Iza udruge stoji mukotrpan volonterski rad, svjesno zapostavljanje vlastitog života kako bi životinjama pomogli i pružili što kvalitetniju skrb, njegu i život.

Nemaju azil, već je tu Rinina kućica u kojoj volonteri udruge svaki dan vode brigu o životinjama smještenima u njoj.

Obavljaju cijeli niz poslova za 60 štićenika, a taj se broj iz dana u dan mijenja.

Udruga namiruje sredstva potrebna za svoj rad iz donacija od pravnih i fizičkih osoba kako novčanih tako i materijalnih koje su potrebne za odvijanje programa. Donacije se sastoje od hrane, lijekova, pribora za higijenu i njegu te novčane donacije uplatom na račun udruge.

Pridružite se humanitarnoj aukciji Zajedno za Rinu

Beli Zagreb Grad, u suradnji s Artplakatom, na svom Instagram profilu organizira humanitarnu aukciju u kojoj su moguće licitacije za kupnju uokvirenog plakata Zagrebačka uspinjača.

U komentarima imate priliku napisati novčani iznos koji je izravna donacija Udruzi Rina.

Humanitarna aukcija traje do petka, 22. svibnja kad će osoba koja je ponudila najveći iznos osvojiti plakat dimenzija 50×70 cm, a cijela donacija će pomoći daljnjem radu Udruge Rina.

Plakat Zagrebačka uspinjača

Zajedno za Rinu!

POVEZANI TEKSTOVI

Odgovori