fbpx

Ivan Kukuljević Sakcinski: Začetnik hrvatskog identiteta

Ivan Kukuljević Sakcinski: Začetnik hrvatskog identiteta

Na današnji je dan 1889. godine umro Ivan Kukuljević Sakcinski, hrvatski političar, književnik i povjesničar. Vjerojatno najpoznatiji po prvom govoru u Hrvatskom saboru na hrvatskom jeziku, no to svakako nije njegova jedina zasluga.

Rodio se u Varaždinu 29. svibnja 1816. u jednoj od najstarijih hrvatskih plemićkih obitelji koja je potekla od hrvatsko-venecijanske loze Kukuljević–Bassani de Sacci.

Gimnaziju je pohađao u Varaždinu i Zagrebu. Privučen vojničkom karijerom, prekinuo je studij filozofije u Zagrebu.

Gajev suradnik i ilirac

Upoznavši Ljudevita Gaja postaje njegov suradnik i ilirac, počinje pisati u Danici (pjesma Tuga za ljubom) i postaje jedna od vodećih osoba hrvatskoga narodnog preporoda. Borio se protiv mađarizacije i cenzure.

Prvi saborski govor na hrvatskom jeziku

U Hrvatskome saboru održao je 2. svibnja 1843. prvi govor na hrvatskom jeziku zahtijevajući da se uvede kao službeni jezik u škole i urede u Hrvatskoj. Dotadašnji govori i zapisnici od druge polovice 13. st. u bili su na latinskom jeziku.

Tražio je i osnivanje hrvatske vlade neovisne o ugarskoj, prosvjećivanje „ilirskoga” naroda i zaštitu hrvatskih prava i narodnosti.

Mi smo malo Latini, malo Nemci, malo Taliani malo Magjari i malo Slavjani a ukupno (iskreno govoreći) nismo baš ništa! Martvi jezik rimski, a živi magjarski, nemački i latinski – to su naši tutori, živi nam groze, martvi darži nas za garlo, duši nas, i nemoćne nas vodi i predaje živima u ruke.

Govor 23. listopada 1847., u kojem je ponovio iste zahtjeve, rezultirao je uvođenjem hrvatskog jezika kao službenog.

Hrvatski sabor, Izvor: wikipedia.org

Bio je i jedan je od sastavljača Zahtijevanja naroda. Pod Jelačićevim vodstvom putovao je u susjedne zemlje radi dogovora o suradnji hrvatskoga narodnoga pokreta s narodnim pokretima tih zemalja.

U vrijeme Bachovog apsolutizma obilježenog snažnom germanizacijom, centralizacijom i zabranom političkog djelovanja, većina preporoditelja,
a među njima i Kukuljević, povukla se iz političkog života i okrenula znanosti i kulturi.

Osnivač arheološke znanosti u Hrvatskoj

Utemeljio je modernu arhivsku službu i sastavio njezina pravila. Zapamćen je i kao neumorni sakupljač starina i povijesnih izvora s ciljem te je osnovao Družtvo za jugoslavensku povestnicu i starine koje je bilo prva znanstveno-tehnička podloga za razvoj hrvatske historiografije.

Pokrenuo je časopis Arkiv za povjestnicu jugoslavensku i obnašao dužnost prvoga zemaljskoga konzervatora za kulturne spomenike.

Bio je predsjednik Matice hrvatske (od 1874. do smrti), načelnik i osnivač Hrvatskog arkeologičkog družtva.

Književno djelovanje

Kukuljević Sakcinski bavio se i književnim radom. Njegovo najpoznatije djelo je Juran i Sofija, prva drama izvedena na štokavskom narječju hrvatskog jezika u Hrvatskoj. Napisao je i tragediju Marula te pjesme Slavjanke i Povijesne pjesme.

Doprinos hrvatskoj povijesti umjetnosti

Objavio je prvi umjetnički biografski leksikon južnih Slavena u pet svezaka Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, kojim je utemeljio hrvatsku povijest umjetnosti kao znanstvenu disciplinu.

Pisao je stručne rasprave, monografije i članke o hrvatskim umjetnicima, starim gradovima i umjetničkim spomenicima Julije Klovio, Događaji Medvedgrada, Andrija Medulić, slikar i bakrorezac – Andreas Medulić Schiavone, Maler und Kupferstecher, Zrin grad i njegovi gospodari.

Svojom plodnom i raznovrsnom djelatnošću znatno je utjecao na razvoj hrvatske politike, kulture i znanosti, osobito povijesnih znanosti.

Kukuljevićeva povelja

Po njemu je nazvana najviša nagrada za postignuća u bibliotekarskoj struci, Kukuljevićeva povelja, koju od 1968. dodjeljuje Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Izvor: nsk.hr

Tko svoj može biti, tuđ neka ne bude.

Izvori:

Nikolina Novaković

Nikolina Novaković

Studentica diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije i talijanistike. U slobodno vrijeme pjeva, prevodi, i istražuje različite oblike kulture i umjetnosti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *