Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima

Objavljen je Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19). Prijave se podnose do 13. siječnja 2021. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19).

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju samostalni umjetnici u smislu Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske te mladi samostalni umjetnici do 30 godina starosti (dalje u tekstu: samostalni umjetnici).

Iznos pojedinačne potpore koja će se dodijeliti temeljem ovog javnog poziva je 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna) bruto.

Potporu može ostvariti samostalni umjetnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba (minimalno 1 godinu prije dana objave poziva);
b) ima priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 1. prosinca 2020. odnosno ako je mladi samostalni umjetnik, ima članstvo u umjetničkoj strukovnoj udruzi započeto najkasnije do 1. srpnja 2020.;
c)  ne prima dohodak od nesamostalnog rada;
d) nije redovni student ili umirovljenik;
e)  nije dioničar trgovačkog društva ili vlasnik udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ili vlasnik obrta;
f)  nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu.

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od objave poziva, a prijave  se podnose do 13. siječnja 2021. godine.

Više saznajte na poveznici.

FOTO: Beli Zagreb Grad

POVEZANI TEKSTOVI

Odgovori