Ni s kućom, ni bez kuće: Djelo dviju sveučilišnih profesorica donosi nov pogled na nakladništvo Hrvata u Novom Zelandu

Ni s kućom, ni bez kuće: Djelo dviju sveučilišnih profesorica donosi nov pogled na nakladništvo Hrvata u Novom Zelandu

Bezbrojne su i raznolike sudbine Hrvata koji su odlazili u svijet. Neki su odlazili iz ekonomskih razloga nadajući se skoromu povratku u domovinu, neki iz političkih razloga želeći izbjeći služenje vojnoga roka i sanjajući bolju buduć­nost. Poneki su odlazili radi obrazovanja, zbog bijega od obiteljskih problema, ili, jednostavno, iz želje za nečim novim.

autorice Ivana Hebrang Grgić i Ana Barbarić

U lovu na zaboravljene primjerke hrvatskih novina, autorice je put odveo na daleki Novi Zeland

Knjiga Ni s kućom ni bez kuće donosi sustavan prikaz nakladničke djelatnosti Hrvata u Novome Zelandu. On se temelji na pomnim istraživanjima kojim se uspijeva rekonstruirati niz društvenih aktivnosti novozelandskih Hrvata. Ivana Hebrang Grgić i Ana Barbarić uputile su se u daleku zemlju kako bi pronašle zaboravljene primjerke hrvatskih novina koje tamo izlaze od kraja 19. stoljeća.

Na temelju tih publikacija, kao i na temelju brojnih drugih povijesnih izvora i neformalnih kontakata, autorice u knjizi donose nove spoznaje o komunikacijskim modelima Hrvata u Novome Zelandu kroz povijest.

Komunikacija koja seže od usmene predaje preko prvih novina pa sve do društvenih mreža

Sve je to potkrijepljeno odabranim citatima iz brojnih izvora koji svjedoče o kulturnome i društvenome djelovanju Hrvata u Novome Zelandu. Ti izvori također svjedoče i o sudbinama pojedinaca koji su gradili novozelandsko društvo, čuvajući pritom hrvatsku baštinu i tradiciju. Prikazana je detaljna kronološka analiza formalne i neformalne komunikacije – od usmene predaje, preko prvih novina i knjiga pa sve do društvenih mreža. Vrijedan dodatak knjizi su i online pretražive bibliografije serijskih publikacija i knjiga. Sve su one dostupne putem poveznica i kodova za brzi pristup.

Sudbina svakoga pojedinca, svake obitelji koja je napustila Hrvatsku dio je hrvatske povijesti i hrvatske baštine. Važni izvori za povijesne, političke, gospodarske i druge analize jesu publikacije koje su objavljivali upravo ti ljudi – iseljenici koji su odlazili iz Hrvatske da bi pronašli novi život u dalekim i nepoznatim zemljama. Potreba za informacijama i komunikacijom rezultirala je objavljivanjem novina, časopisa i knjiga koje su uređivali, pisali i objavljivali Hrvati. Informacijske potrebe Hrvata i osoba hrvatskoga porijekla koji žive izvan Hrvatske specifične su i mijenjaju se, ali uvijek su povezane s publikacijama, bilo tiskanim bilo elektroničkim.

iz knjige Ni s kućom ni bez kuće

O autoricama

Ivana Hebrang Grgić izvanredna je profesorica i znanstvena savjetnica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je i predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo. Urednica je i autorica više znanstvenih knjiga te brojnih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Područja interesa su joj znanstvena komunikacija, nakladništvo, povijest knjige te knjižnične zbirke.

Ana Barbarić redovita je profesorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje od 1998. godine izvodi nastavu iz više kolegija na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju. Od lipnja 2010. obnaša dužnost predstojnice Katedre za bibliotekarstvo na navedenome Odsjeku. Područja od posebnoga znanstvenog i stručnog interesa su joj bibliografska organizacija te inkluzivne knjižnične usluge.

Ovaj je naslov moguće kupiti u knjižarama, a potražiti ga možete i na službenim stranicama naklade Ljevak po promotivnoj cijeni od 125,10 kn.

FOTO: Pixabay

Marijana Džalo

Magistra sam povijesti i hrvatskog jezika, a u slobodno vrijeme amaterski se bavim glumom, čitam knjige i pišem. Volim putovati i istraživati, najviše srednjovjekovnu i ranonovovjekovnu povijest te povijest žena i svakodnevice.

POVEZANI TEKSTOVI

2 thoughts on “Ni s kućom, ni bez kuće: Djelo dviju sveučilišnih profesorica donosi nov pogled na nakladništvo Hrvata u Novom Zelandu

Odgovori