Predstavljen projekt ‘STEM za sve’ udruge ‘Institut za STEM edukaciju i afterschool programe’

Predstavljen projekt ‘STEM za sve’ udruge ‘Institut za STEM edukaciju i afterschool programe’

U utorak 21.09.2021. s početkom u 17:30 sati u Mjesnom odboru Maksimirska naselja (Maksimirsko naselje IV 29) u Zagrebu u povodu pokretanja projekta UP.04.2.1.10.009 STEM za sve kojeg provodi udruga Institut za STEM edukaciju i afterschool programe u suradnji s partnerima:

1. Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR)

2. RIT Croatia (Rochester Institute of Technology)

3. Udruga za održivi razvoj “Pozitiva Samobor”

4. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP)

5. Centar za psihološku podršku i razvoj “Pričaj mi”

održana je početna konferencija na kojoj je predstavljen projekt STEM za svekao i aktivnosti koje će biti obuhvaćene i provedene u sklopu projekta. Projekt je predstavila voditeljica projekta Božena Vrgoč ispred udruge Institut za STEM edukaciju i afterschool programe te predstavnici partnera na projektu. Konferenciji je nazočilo 20 sudionika, predstavljeni su ciljevi projekta, krajnji korisnici, projektne aktivnosti te utjecaj koji će projekt STEM za sve imati.

Projekt STEM za sve sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Namijenjen je jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a; unaprjeđenju suradnje organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te povećanju broja aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Ukupna vrijednost projekta je 886.943,43 kn, bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta je od lipnja 2021. do lipnja 2023. (24 mjeseca) unutar kojeg se provode sljedeće aktivnosti:

  1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a (nacionalni i inozemni seminari, predavanja, programi i edukacije jačanja „soft“ vještina i vještina poučavanja; studijski posjeti organizacijama koje se bave inovativnim metodama prezentacije i približavanja STEM-a krajnjim korisnicima; sajmovi, konferencije vezane uz nove metode učenja i prezentiranja STEM područja),
  2. Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju (priprema interaktivnog i inovativnog animiranog video sadržaja „Dupin“ za prikazivanje VR (virtual reality) tehnologijom te uspostavljanje interaktivnog multisenzornog trajnog postava “Dupin”, organizacija i postavljanje trajnog postava za provedbu radionica iz korištenja STEM-a u biouzgoju)
  3. Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a (provedba VR radionice za djecu i mlade “Dupin”, organizacija 5-dnevnog ljetnog STEM kampa za djecu s teškoćama u razvoju s partnerom HSUCDP, provedba radionica „STEM u biouzgoju“ s partnerom Pozitiva Samobor, provedba webinara za roditelje na temu utjecaja ekranizacije i digitalizacije na rast i razvoj djece s partnerom Centar Pričaj mi)
  4. Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja (provedba tribina na temu znanstvenih postignuća iz STEM područja prilagođenih za ciljanu populaciju djece predškolske i školske dobi, na temu znanstvenih postignuća i korištenja tehnologije u radu s djecom s posebnim potrebama (komunikacijski uređaji) i na temu Inovacija i tehnološke revolucije).

Kako bi se uspostavila međusektorska suradnja projekt STEM za sve obuhvaća aktivnosti mentorstva partnerskih znanstvenih i visokoobrazovnih institucija za djelatnike OCD-ova radi boljeg upravljanja i prezentiranja STEM sadržaja djeci i mladima te općoj populaciji. Suradnja Instituta za STEM edukaciju i afterschool programe i parnerskih OCD-a ostvarena je s Institutom za oceanografiju i ribarstvo (IZOR Split) i fakultetom FIR Croatia.

Kroz provedbu stručnih edukacija i studijskim posjetama ovim dvjema institucijama potiče se međuinstitucionalna suradnja s organizacijama civilnog društva kojom svi dionici doprinose popularizaciji STEM-a prema krajnjim korisnicima. IZOR kao znanstvena institucija postaje prijemčljiviji i prepoznatiji suradnik na budućim projektima s organizacijama civilnog društva te njegova znanstvena zajednica otvara vrata neznanstvenom/javnom sektoru, dok RIT kao partner iz akademske zajednice ima značajnu ulogu u transferu tehničkih i STEM znanja. Suradnja svih dionika odvija se kroz cjelokupni projekt, dotiče se svih aktivnosti i njegovati će se produbljivati i po završetku same provedbe projekta.

Obzirom da volontiranje predstavlja važan dio socijalne inkluzije jer pruža jednake mogućnosti mladima te im omogućuje sudjelovanje u životu zajednice na projektu STEM za sve angažirat će se ukupno devet volontera.

POVEZANI TEKSTOVI

Odgovori