Predstavljena kulturna ruta i Udruga ‘Staza željeznog doba Podunavlja’

Predstavljena kulturna ruta i Udruga ‘Staza željeznog doba Podunavlja’

Sanjin Mihelić, ravnatelj Galerije AMZ-a koji je ujedno i predsjednik Udruge Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Associaton), istaknuo da je osnovana neprofitna stručna, znanstvena i kulturna udruga, a kojoj je jedan od suosnivača Arheološki muzej u Zagrebu. Cilj je Udruge i s njom povezane rute popularizirati i promovirati brojne bogate lokalitete željeznog doba.

Razvoj kulturne rute

Za sada Udruga okuplja partnere iz kulturnog područja iz četiri podunavske zemlje (Hrvatske, Mađarske, Austrije i Slovenije), koje su bile učesnice u projektu Željezno doba Podunavlja.

Ova je Udruga na neki način nastavak rada na ciljevima tog sada već završenog projekta. Namjera je da se Udruzi i ruti priključe i partneri iz drugih podunavskih zemalja, kao i da dođe do tematskog proširenja na druga kulturna područja izvan postojećeg arheološkoga kruga.

Prikaz kulturne rute Staza željeznog doba Podunavlja (Izvor: AMZ Facebook)

Udruge planira ostvariti svoj cilj kroz osnivanje i razvoj kulturne rute koja bi trebala dobiti certifikat Vijeća Europe. Takvih je ruta ukupno 30-ak, a odlikuje ih povezanost sa lokalnim sredinama, kao i s drugim djelatnostima poput turizma, znanosti, ekonomije. Dakle nastojat će se kroz sinergiju različitih elemenata organizirati ruta u kojoj bi svi sudionici imali ‘mjerljivu korist’.

Prilika za uključivanje šire javnosti u projekt

U predstavljanju Udruge i rute naglasak je stavljen na službenu proceduru dobivanja certifikata koja traje godinu dana. Ruta će se prijaviti u prvom mogućem terminu, koji počinje s 31. srpnjem. Ono što se posebno naglašava je mogućnost pragmatičnoga iskorištavanja dioničke strukture i partnerstva u ovoj ruti, što znači da se šira javnost može uključiti u ovaj projekt i ostvariti od nje određene pogodnosti. Ruta u ovom trenutku ima 10 partnera iz četiri države, a cilj je proširiti krug partnera i država sudionika.

Brošura Ministarstva kulture Republike Hrvatske o kulturnim rutama Vijeća Europe (Izvor: Tur Kulur Facebook)

Željeznodobna društva bogate ostavštine

Staza željeznog doba Podunavlja bavi se željeznodobnim krajolicima i obuhvaća ondašnju nepokretnu baštinu poput grobova pod tumulima, visinskih utvrđenih naselja, i drugih elemenata koji ukazuju na složen krajolik iz razdoblja od otprilike 9. st. i kraja 1. st. pr. Kr. Naime, željeznodobne zajednice ovog podunavskog kruga imale su složenu gospodarsko-društvenu strukturu, koja se zrcali ne samo u nepokretnoj već i pokretnoj građi, ali i nematerijalnoj baštini koja se očuvala u onoj materijalnoj te se čuva i prezentira u brojnim kulturnim institucijama podunavske regije.

Tumul Gomila Jalžalbet (Izvor: S. Kovačević, Gradski muzej Varaždin Facebook)

Željeznodobne zajednice u rangu naprednih onovremenih središta

Ruta ima potencijal proširenja na druge željeznodobne lokalitete Pokuplja, Posavine i čitavog sjeverozapadnog i istočnog dijela Hrvatske. Na stazi posebno mjesto imaju lokaliteti Kaptol i Jalžalbet nedaleko Varaždina, koji pokazuju da su na velikom dijelu teritorija kontinentalne Hrvatske egzistirale razvijene zajednice koje su bile u doticaju s različitim civilizacijskim krugovima. Upravo spomenuti lokaliteti pokazuju da su ovdašnje zajednice imala razvijena obilježja, u rangu s najrazvijenijim onovremenih kulturnim središtima Srednje i Jugoistočne Europe.

Dunav (Izvor: PG Air Youtube)

Rad udruge moguće je pratiti na društvenim mrežama i web stranici. Zainteresiran dio javnosti će se, prema svemu sudeći, moći uključiti na neki od načina u organiziranje nove kulturne rute na lokalnom nivou i tako doprinijeti njezinom obogaćivanju i daljnjem razvoju, ali onda i razvoju lokalnih sredina.

  • Izvor informacija:
  • Predstavljena kulturna ruta i udruga Staza željeznog doba Podunavlja, Glas Istre, 2020.

Sonja

Sonja Kirchhoffer po vokaciji je povjesničarka koja radi u obiteljskom obrtu za restauraciju „Industrijska arheologija“. Iako ne radi, strogo gledano, u struci u stalnom je doticaju sa starim stvarima. Kako je zanima puno toga, starog i novog, kada stigne čita i piše, a slobodno vrijeme najviše uživa u ulozi ponosne mame i šetačice obiteljskih pasa.

POVEZANI TEKSTOVI

Odgovori