U Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvara se izložba ‘140 godina telefona u Zagrebu’

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvara se izložba ‘140 godina telefona u Zagrebu’

U povodu 140. obljetnice telefona u Zagrebu obilježava se jubilarna obljetnica izgradnje prve telefonske linije i pojave telefona u Zagrebu 1881. godine, svega 5 godina nakon njegova patentiranja u SAD-u. 

Iz fundusa Tehničkog muzeja Nikola Tesla i HT muzeja u Zagrebu izdvojeni su najreprezentativniji predmeti koji zorno ilustriraju tehnički razvoj telefonije od njezine pojave u Zagrebu i Hrvatskoj, pa sve do našeg vremena. 
Izložbu prati opširan katalog povijesnog pregleda razvoja telefonije s brojnim autentičnim fotografijama. 

Izložba će se moći razgledati nakon otvorenja planiranog za 4. ožujak 2022. u izložbenoj dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, a bit će otvorena do 24. travnja. 

Autori izložbe su Goran Rajič, viši kustos Tehničkog muzeja Nikola Tesla te Vesna Lipovac, viša kustosica HT muzeja.

Fenomen telefonije nezaobilazan je civilizacijsko-tehnološki iskorak koji je omogućio brzu razmjenu informacija stvarajući tako preduvjete za uspon industrijskog društva, a ubrzo zatim i modernog informacijskog društva, u čijoj osnovi stoji globalna i brza komunikacija. Bez široko dostupne komunikacijske platforme koja omogućava razmjenu mišljenja, ideja i informacija nije moguća izgradnja modernog demokratskog društva niti odvijanje normalne ekonomske dinamike. Praćenje razvoja telefonije u Zagrebu predstavlja dokaz nastojanja da ostanemo aktivni sudionici ključnih svjetskih trendova u komunikacijama. 

Izloženim predmetima iz fundusa dvaju muzeja ilustrira se povijesni i tehnološki razvoj javne telefonije u Zagrebu  tijekom kojeg je telefon od tehnološke novotarije rezervirane za imućne postao neizostavni upotrebni predmet bez kojega je nezamisliva današnja svakodnevnica. Na izložbi su prikazane konstrukcijske i oblikovne preinake što je ih je telefon doživio kroz stoljeće i pol povijesti, prolaskom kroz različite etape razvoja – od prve u kojoj su telefonski pozivi ručno posredovani pomoću  telefonistica do današnjih koje koriste moderne digitalne modulacijske tehnike za prijenos razgovora u mobilnim mrežama. Posebno je apostrofiran doprinos zagrebačke industrije razvoju gradske telefonije, osobito Tvornice telekomunikacijskih uređaja „Nikola Tesla“.

Posebno se prati utjecaj rasta broja stanovnika i gospodarske aktivnosti grada Zagreba na rast broja telefonskih priključaka, te veličinu mjesnog, međumjesnog i međunarodnog telefonskog prometa. Te varijable su pratile transformaciju Zagreba iz provincijskog gradića Austro-Ugarske u vodeći gospodarski, upravni, kulturni i prometni centar  Republike Hrvatske.

Izložba predstavlja vrijedan doprinos boljem poznavanju gospodarske povijesti i povijesti telekomunikacija Hrvatske, te kulturnoj valorizaciji ključnih trenutaka tehničke povijesti i lokaliteta u gradu Zagrebu. 

POVEZANI TEKSTOVI

Odgovori